76 842 64 43

Kancelarie adwokacke


adwokat Renata Kolerska

Adwokat Renata Kolerska jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Aplikację adwokacką ukończyła pod patronem Piotra Latosa z którym współpracuje nieprzerwanie do chwilii obecnej. Wykorzystała do granic okres aplikacji korzystając z wiedzy i doświadczenia starszego kolegi. Czas płynie, a w zawodzie jest już 20 lat.

Ma znakomite predyspozycje do wykonywania tego zawodu i jest adwokatem lubianym przez klientów.


adwokat Piotr Latos

Adwokat Piotr Latos jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytety Wrocławskiego, obronił pracę z prawa rzymskiego. Po studiach ukończył we Wrocławiu 2-letnią aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim i 3-letnią aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim. Uczył się zawodu adwokata u wielkich mistrzów Wrocławskiej Palestry.

Prowadząc w dotychczasowym życiu zawodowym setki spraw z różnych dziedzin w rozmowie z klientem jest w stanie należycie rozpoznać problem i udzielić klientowi właściwej ochrony prawnej.

Doświadczenie i wiedza prawnicza stanowią nierozerwalną całość.


Funkcjonowanie obu kancelarii w jednym lokalu i dobra współpraca adwokatów daje wymierne korzyści dla naszych klientów. W każdej chwili klient pod nieobecność swojego adwokata może zwrócić sie o pomoc do drugiego z adwokatów i pomoc taką uzyska.

Obie kancelarie prowadzą sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, ubezpieczeń majątkowych i społecznych. Mają na koncie wiele prestiżowych spraw.

Przyjdź, porozmawiaj, dokonaj wyboru.