76 842 64 43

Obie kancelarie prowadzą sprawy z zakresu prawa:

 • karnego
  1. postępowanie przygotowawcze
  2. postępowanie Sądowe
  3. postępowanie wykonawcze
 • cywilnego
  1. zadośćuczynienia
  2. odszkodowania
  3. rozwody
  4. podział majątku
  5. zniesienie współwłasności
  6. spadki
  7. sprawy o zapłatę
  8. windykacja należności
  9. unieważnienie umów kredytów denominowanych walutą obcą (sprawy frankowiczów)
 • gospodarczego
 • rodzinnego
  1. alimenty
  2. kontakty z małoletnimi dziećmi
  3. władza rodzicielska
 • ubezpieczeń majątkowych
 • ubezpieczeń społecznych
  1. emerytury
  2. renty